Autor teksta: Danijela Jurac
Ilustrirala: Matea Škrtić
Izdavači: Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac Umjetnička organizacija Lepeza Za izdavača: Kristina Čunović, Danijela Jurac
Snimano u Tonskom studiju Podmornica
Autor glazbe: Tomislav Jozić
Priču snimali učenici 2., 3. i 4. razreda OŠ Banija, PŠ Hrnetić Karlovac: Matej Benković, Magdalena Bičak, Lorena Blauhorn, Matea Krznar, Mija Gagula, Valerija Skukan, Ivan Teufel.

The MITH

Emotivna glazbena priča iz slavenske mitologije u kojoj je prema legendi ljubav imeđu Mare i Ivana zaslužna za izmjenu godišnjih doba.An emotional musical story from Slavic mythology in which, according to legend, the love between Mara and Ivan is responsible for the change of seasons.Eine emotionale Musikgeschichte aus der slawischen Mythologie, in der der Legende nach die Liebe zwischen Mara und Ivan für den Wechsel der Jahreszeiten verantwortlich ist.

više informacija…


Centar tradicijske kulture u Karlovcu

u suradnji s Folklornim ansamblom Matija Gubec Karlovac


FOLKLORNE RADIONICE

2 x tjedno po 45 min za djecu predškolske dobi i 60 min za školsku djecu
Cijena: 20 eura po polazniku, 50 % popusta za brata/sestru (cijena se umanjuje i ukoliko roditelj/i ne rade)
Rad je organiziran prema epidemiološkim preporukama (dezinfekcija prostora, ruku, pjevanje i ples pod maskama/vizirima).

 • za djecu predškolske dobi i školske dobi
 • programi prilagođeni uzrastu
 • upoznavanje tradicijskih pjesama i plesova
 • upoznavanje narodnih nošnji
 • upoznavanje dječjih tradicijskih instrumenata, osnove solfeggia, tehnike sviranja i svladavanje glazbenog programa

Voditeljica:
Danijela Jurac, magistra primarnog obrazovanja, folklorni voditelj i koreograf, dramski pedagog pri Hrvatskom centru za dramski odgoj.

više informacija…

Škrinjica

U našoj škrinjici pronađite riječi i audio zapise
dječijih pjesama koje učimo na probama
i izvodimo na nastupima.

Također preuzmite skripte
Dramskih predstava “Mirna rijeka” i “Ovo nije istina”

više informacija…

LEPEZA je osnovana 10.10.2006.

U svom programu od 2006. do 2017.g. u sklopu folklorne grupe ima koreografije za djecu:

 • „Oza cibe oz“ (Podravina)
 • „Svati“ (Posavina)
 • „Oj igrišće plandovišće“ (Slavonija)
 • „Nedijelja fašienska“ (Međimurje)
 • „Vuk i liseca“ (Pokupje)
 • „Dil dil duda“ (Međimurje)
 • „Ivančice“ (Pokupje)
 • „Dan u Zagorju“ (Zagorje)
 • „Baba luta“ (Podravina)
 • „Posavačko dete“ (Posavina)
 • „Kiša“ (Pokupje).

više informacija…

Donacija

Pomoću Vaše donacije pomažete djeci da osiguraju minimalne uvijete da nastave sa svojim kreativnim radom u kojem uživaju družeći se sa svojim vršnjacima… Donacijom od min 100 kn na poklon dobivate CD „The Mith“