Centar tradicijske kulture u Karlovcu, u suradnji s Folklornim ansamblom Matija Gubec Karlovac 

FOLKLORNE RADIONICE

2 x tjedno po 45 min za djecu predškolske dobi i 60 min za školsku djecu
Cijena: 100 kn po polazniku, 50 % popusta za brata/sestru (cijena se umanjuje i ukoliko roditelj/i ne rade)

Rad je organiziran prema epidemiološkim preporukama (dezinfekcija prostora, ruku, pjevanje i ples pod maskama/vizirima).

 • za djecu predškolske dobi i školske dobi
 • programi prilagođeni uzrastu
 • upoznavanje tradicijskih pjesama i plesova
 • upoznavanje narodnih nošnji
 • upoznavanje dječjih tradicijskih instrumenata, osnove solfeggia, tehnike
 • sviranja i svladavanje glazbenog programa

Voditeljica:
Danijela Jurac, magistra primarnog obrazovanja, folklorni voditelj i koreograf, dramski pedagog pri Hrvatskom centru za dramski odgoj

U Lepezi djeca razvijaju individualne sposobnosti, samopouzdanje, potičemo istraživanje, slobodu izražavanja, suradnju, sklonost ka učenju i upoznavanju vlastite tradicijske kulture i stvaralaštvo kroz igru, pjevanje, sviranje, slušanje, pokret i ples. U središtu je uvijek dijete i kroz individualizirani pristup motiviramo djecu na istraživački rad i kreativno izražavanje.
Vaše će dijete kod nas biti metodički vođeno, poticano na samostalne glazbene aktivnosti kroz suvremene pedagoške metode.

Nije potrebno privatno nabavljanje instrumenata i nošnji.

Mjesto održavanja: glazbena Dom HV Zrinski.
Kontakt: 091 511- 0451. e-mail: lepeza.karlovac@gmail.com

U programu Lepeze provodi se i prvi hrvatski dječji folklorni mjuzikl, prve dječje pjesme u etno aranžmanima s CD-a „srETHNO dijete“, autorske glazbene priče.

DRAMSKI STUDIO – ove godine zbog epidemiološke situacije neće biti održavanja radionica

Za djecu razredne nastave i viših razreda osnovne škole
1 x tjedno po 90 min
Cijena: 120 kn po polazniku, 50% popusta za braću/sestre

Svrha dramskog odgoja: razvoj govornih sposobnosti i vještina, mašte i stvaralaštva; osvještavanje vlastitoga tijela i pokreta (mimika i gesta), svjesnost prostora, koncentracije, samokontrole i discipline, razvoj komunikacijskih sposobnosti, osjećaja za estetiku, osvještavanje osjećaja, stavova, sklonosti, sposobnosti, te njihovo izražavanje; senzibilizacija djece prema različitom i drugačijem što omogućuje razvoj tolerancije i empatije, socijalizacija djece, stjecanje sigurnosti i samopouzdanja, suradnja (timski rad)

Sadržaj:

 • dramske igre i vježbe, osvještavanje tijela, pokreta i prostora
 • pisanje ili odabir teksta za scenu / dramatizacija teksta / scenske improvizacije / vježbe razvoja lika i karaktera
 • uočavanje i usvajanje zakona scene
 • savladavanje govorne interpretacije umjetničkog teksta
 • postavljanje odabranog teksta na scenu
 • uvježbavanje i uigravanje scenskog izraza
 • analiza postavljene predstave
 • nastupi

Voditeljice dramskog studija:
mr. Bogdanka Conjar dipl. učiteljica savjetnica, dramska pedagoginja pri Hrvatskom centru za dramski odgoj.

Mjesto održavanja: Gradska četvrt Grabrik
Kontakt: 098 197-6131 e-mail:boconjar@gmail.com

Matilda Marković, učitelj hrvatskog jezika, učitelj savjetnik, dramska pedagoginja pri Hrvatskom centru za dramski odgoj i postdiplomantica Specijalističkog poslijediplomskog studija Dramske pedagogije Sveučilišta u Zagrebu

Mjesto održavanja: OŠ Banija
Kontakt: 098 710-942 e-mail: matilda.markovic@skole.hr